Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw

 

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza władze samorządu gminnego oraz pracowników urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin na terenie których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców, na terenie których nie funkcjonują żadne zorganizowane formy opieki nad małymi dziećmi na BEZPŁATNE szkolenie „Maluch w Twojej gminie”.

 

Szkolenie realizowane jest w  ramach projektu„Gmino zaopiekuj się maluchem” dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

TERMINY I MIEJSCA NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ

Miejsce: HOTEL TRYLOGIA, ul. Poniatowskiego 46, Zielonka 05-220

Termin:

Panel pierwszy 21-23.11.2016 28-30.11.2016 05-07.12.2016
Panel drugi 08-09.12.2016 12-13.12.2016 14-15.12.2016

 

 

Czytaj więcej: Harmonogram najbliższych szkoleń dla JST

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności a dotyczącym świadczenia usług hotelarskich i cateringowych dla uczestników i uczestniczek projektu „Gmino – zaopiekuj się maluchem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie nr 01/KSI/2016.

 

Czytaj więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania nr 01/KSI/2016

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw informuje, że biuro projektu "Gmino-zaopiekuj się maluchem" zlokalizowane w Zielonce przy ul. Poniatowskiego 109 będzie nieczynne 31 października 2016r.

 

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu dotyczącym świadczenia usług szkoleniowych dla 860 uczestników i uczestniczek projektu „Gmino – zaopiekuj się maluchem” (nr umowy POWER.02.01.00-00-0007/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa 04 listopada 2016r. o godzinie 10.00

Poniżej dokumenty do pobrania.

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr 02/KSI/2016