Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

W postępowaniu dotyczącym zakupu sprzętu elektronicznego (40 tabletów) jako nagród do konkursu on-line realizowanego na stronie www.pwgip.pl w ramach projektu pn. „Ogólnopolski program wsparcia gmin i  powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” nr umowy POIS.02.04.00-00-0087/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wybrana została oferta złożona przez firmę KOMPUTRONIK S.A. ul. Wołczyńska 37 z Poznania.

 

Zamawiający Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu sprzętu elektronicznego (40 tabletów) jako nagród do konkursu on-line realizowanego na stronie www.pwgip.plw ramach projektu pn. „Ogólnopolski program wsparcia gmin i  powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody”nr umowy POIS.02.04.00-00-0087/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin składania ofert upływa 22-06-2018r.

Poniżej dokumenty do pobrania.

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr 07/POIŚ/2018

 

Zamawiający Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym obsługi organizacyjnej 100 szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. „Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” nr umowy POIS.02.04.00-00-0087/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin składania ofert upływa 30-04-2018r.

Poniżej dokumenty do pobrania.

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr 04/POIŚ/2018

 

Zamawiający Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw partner Miasta Radzyń Podlaski zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym wykonania infrastruktury sieciowo-usługowej wraz z dostawą urządzeń sieciowych w ramach projektu „Akademia Kompetencji Kluczowych II (AKK)” (nr umowy RPLU.21.02.00-06-0077/16-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Termin skladania ofert upływa 30-04-2018r.

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr 02-2/KSI/2018