Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw w imieniu partnera projektu Centrum Psychologicznego "Widnokrąg" Anna Wierzbicka ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych w formie podręcznika dla 860 uczestników i uczestniczek projektu „Gmino – zaopiekuj się maluchem” (nr umowy POWER.02.01.00-00-0007/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa 21 października 2016r. o godzinie 12.00

Poniżej dokumenty do pobrania.

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_nr_02-GZSM-2016.pdf

Załącznik_nr_1_do_zapytania_nr_02-GZSM-2016.pdf

Załącznik_nr_1_do_zapytania_nr_02-GZSM-2016.docx

Załącznik_nr_2_do_zapytania_nr_02-GZSM-2016.pdf

Załącznik_nr_2_do_zapytania_nr_02-GZSM-2016.docx

Załącznik_nr_3_do_zapytania_nr_02-GZSM-2016.pdf

Załącznik_nr_3_do_zapytania_nr_02-GZSM-2016.docx

Załącznik_nr_4_do_zapytania_nr_02-GZSM-2016.pdf