Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw w imieniu partnera projektu Centrum Psychologicznego "Widnokrąg" Anna Wierzbicka ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych w formie podręcznika dla 860 uczestników i uczestniczek projektu „Gmino – zaopiekuj się maluchem” (nr umowy POWER.02.01.00-00-0007/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa 21 października 2016r. o godzinie 12.00

Poniżej dokumenty do pobrania.

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr 02/GZSM/2016