Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu dotyczącym świadczenia usług hotelarskich i cateringowych dla 860 uczestników i uczestniczek projektu „Gmino – zaopiekuj się maluchem” (nr umowy POWER.02.01.00-00-0007/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa 27 października 2016r. o godzinie 10.00

Poniżej dokumenty do pobrania.

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 01-KSI-2016.pdf

Załącznik nr 1 do zapytania nr 01-KSI-2016.pdf

Załącznik nr 2 do zapytania nr_01-KSI-2016.pdf

Załącznik nr 3 do zapytania nr_01-KSI-2016.pdf

Załącznik nr 4 do zapytania nr 01-KSI-2016.pdf

Załacznik nr 5 do zapytania nr 01-KSI-2016.pdf

Załącznik nr 6 do zapytania nr_01-KSI-2016.pdf

Załącznik nr 7 do zapytania nr 01-KSI-2016.pdf

Załącznik nr 1 do zapytania nr 01-KSI-2016.docx

Załącznik nr 2 do zapytania nr 01-KSI-2016.docx

Załącznik nr 3 do zapytania nr 01-KSI-2016.docx

Załącznik nr 4 do zapytania nr 01-KSI-2016.docx

Załącznik nr 5 do zapytania nr 01-KSI-2016.docx

Załącznik nr 6 do zapytania nr 01-KSI-2016.docx